Osmanlı Padişah Tuğraları

TUĞRA HAKKINDA


   Tuğra Osmanlı sultanlarının gözalıcı kaligrafik nişan veya arması, bir çeşit imzasıdır. Sultanın ve babasının adını ve çoğunda el muzaffer daima dua ibaresini içerir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman’ın tuğrasında “Süleyman şah bin Selim şah han el-muzaffer daima” yazmaktadır. “bin” “oğlu” demektir. Tuğra bizatihi sultan tarafından yazılmayıp nişancı veya tuğrakeş veya tuğranüvis denilen görevlilerce yazılırdı. Sultanın mühürlerine de kazılmıştır. En eski Osmanlı tuğrası ikinci Osmanlı sultanı Orhan Gaziye aittir. Birinci sultan Osman Gaziye ait bir tuğraya günümüze dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Bu nedenle 36 Osmanlı padişahı ama 35 Osmanlı padişah tuğrası vardır. Tuğralar, Osmanlı devletinin kuruluşundan yıkılmasına kadar çok çeşitli yerlerde kullanılmış, hat sanatında bir kol olmuş ve resmi görevini tamamladıktan sonra tarihe mal olmuştur. Halen hat sanatını icra edenlerce sanatsal amaçlı olarak yaşatılmaktadır.


   Önceleri fermanlar gibi pek çok resmi evrak üzerine resmiyet kazandırmak için çekilen tuğra daha sonraları hükümdarlık (hanedan) sembolü olarak paralar, bayraklar, pullar, resmi abideler, resmi binalar, camiler ve saraylarda da kullanılmıştır.


   Tuğra tek başına Osmanlı kültür, sanat ve egemenliğini temsil eder. Türklere özgüdür. Türklerin bin yıllık Orta Doğu egemenliğinin mührüdür. Özellikle Türkiye dışındaki yabancılar arasında, Osmanlı denince tuğra akla gelir. Tuğranın şekli kendine mahsustur. Ne herhangi bir şey tuğraya benzer, ne de tuğra herhangi bir şeye. Her tuğrada bir yandan alışılmış tuğra şeklini korumak, diğer yandan her sultanın künyesini bu şekille barıştırmak. Zor sanat. Orhan Gazi’den Sultan Vahideddin’e kadar tekrarlanan ve değişen parçalarla tuğraların evrimini izlemek çok ilgi çekicidir. Tuğra bir güç ve egemenlik simgesi olduğu için belgelerin başında yer alır, sonunda değil...(2)


   Tuğra kelimesi Osmanlıdan önceye dayansa da ve yine tuğra benzerleri daha eski Türk devletlerinin belgelerinde kullanılsa da Osmanlı tuğralarının kendilerinden öncekilerle isim benzerliği dışında ortak yanı pek yoktur. İlk Osmanlı tuğrasının sahibi Orhan Gazinin tuğrasında yazılı Orhan ve Osman kelimelerinin yazılış şekli kendinden sonra gelen tuğraların iskeletini oluşturmuştur.


   Tuğralar bir arma olarak olgunlaşmış halini aldıktan sonra hattatlar sanatsal boyuta geçerek hep daha güzelini yazmaya çalışmışlardır. Sanatsal tuğra tabloları halinde padişah tuğraları dışında yakın zamanlarda Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadisler, dualar, şahıs isimleri vb. de yazılmıştır.


   Bir padişahın tuğrası kabul gördükten sonra saltanatı boyunca içeriği değişmezdi. Ancak farklı ellerden farklı çıkan tuğralar da elbet olurdu. Bir Osmanlı belgesinin tarih tesbitinde, varsa üzerindeki tuğranın sahibinin bilinmesi çok yardımcı olur. Hatta tuğradaki nüanslar tarih aralığını daha da kısaltır.


   Tuğraların okunabilmesi tüm Osmanlı tuğralarının bir araya getirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu meyanda Sayın Suha Umur’un çalışmaları takdire şayandır, eseri bize yol göstermiştir, kendisini en iyi dileklerimle zikrediyorum.
.
   TUĞRANIN BÖLÜMLERİ
  1- Sere (Kürsü): Tuğranın en altında bulunan ve asıl metnin yazılı bulunduğu kısımdır.
  2- Beyze’ler (Arapça: yumurta): Tuğranın sol tarafında bulunan iç içe iki kavisli kısımdır.
  3- Tuğ’lar: Tuğranın üstüne doğru uzanan “elif” harfi şeklindeki uzantılardır. Her zaman elif değillerdir. Bazen harf de değillerdir. Yanlarında yer alan flama şeklindeki kavislere “zülfe” denir.
  4- Kollar (hançere): Beyzelerin devamı olarak sağa doğru paralel uzanan kollardır.
   

  Bazı tuğralarda sağ üst boşlukta ilgili padişahın “mahlas”ı da görülür.

 Anonim olarak üç tuğ Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya hakimiyetini, küçük beyze Karadenize hakimiyetini büyük beyze Akdenize hakimiyetini temsil eder

   Olgunlaşmış bir tuğrada iki beyze ve üç tuğ yer alır. İçerik metni bunları karşılamazsa bazı tuğralarda esas metinle ilgili olmayan şekiller de yer alır ki, bunlar klasikleşmiş tuğra şeklini korumak ve kendinden önceki tuğraya benzetebilmek için eklenmişlerdir. Bir anlam ifade etmezler.

Tuğraların resimleri için: http://www.tugra.org/tr/tugralar.asp

 

Tuğraların açılımları için: http://www.tugra.org/tr/okunuslar.asp

 

Adınıza tuğra yazdırmak için: tugra@tugra.org adresine e-mail atın

 

Tuğra Metinleri:

 

PADİŞAH

TUĞRA METNİ

1. Osman Gazi

Osman Gazi (bugüne kadar bulunamadı)

2. Orhan Gazi

Orhan Bin Osman

3. I. Murad

Murad bin Orhan

4. Yıldırım Bayezid

Bayezid bin Murad han

5. Çelebi Mehmed

Mehmed bin Bayezid han

6. II. Murad

Murad bin Mehmed han muzaffer

7. Fatih Sultan Mehmed

Mehmed bin Murad han muzaffer daima

8. II. Bayezid

Bayezid bin Mehmed han muzaffer daima

9. Yavuz Sultan Selim

Selim-Sah bin Bayezid han el-muzaffer daima

10. Kanuni Sultan Süleyman

Süleyman Sah bin Selim Sah han el-muzaffer daima

11. II. Selim

Selim Sah bin Suleyman Sah han el-muzaffer daima

12. III. Murad

Sah Murad bin Selim Sah han el-muzaffer daima

13. III. Mehmed

Mehmed bin Murad han el-muzaffer daima

14. I. Ahmed

Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima

15. I. Mustafa

Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima

16. Genç Osman

Sah Osman bin Ahmed han el-muzaffer daima

17. IV. Murad

Sah Murad bin Ahmed han el-muzaffer daima

18. İbrahim

Sah Ibrahim bin Ahmed han el-muzaffer daima

19. IV. Mehmed

Sah Mehmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima

20. II. Süleyman

Sah Süleyman bin Ibrahim han el-muzaffer daima

21. II. Ahmed

Sah Ahmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima

22. II. Mustafa

Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima

23. III. Ahmed

Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima

24. I. Mahmud

Mahmud han bin Mustafa el-muzaffer daima

25. III. Osman

Osman han bin Mustafa el-muzaffer daima

26. III. Mustafa

Mustafa han bin Ahmed el-muzaffer daima

27. I. Abdulhamid

Abdulhamid han bin Ahmed el-muzaffer daima

28. III. Selim

Selim han bin Mustafa el-muzaffer daima

29. IV. Mustafa

Mustafa han bin Abdulhamid el-muzaffer daima

30. II. Mahmud

Mahmud han bin Abdulhamid el-muzaffer daima (adli)

31. Abdulmecid

Abdulmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima

32. Abdulaziz

Abdulaziz han bin Mahmud el-muzaffer daima

33. V. Murad

Mehmed Murad han bin Abdulmecid el-muzaffer daima

34. II. Abdulhamid

Abdulhamid han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)

35. V. Mehmed (Reşad)

Mehmed han bin Abdulmecid el-muzaffer daima (Resad)

36. VI. Mehmed (Vahideddin)

Mehmed Vahideddin han bin Abdülmecid el-muzaffer daima

 

Kaynak: http://www.tugra.org

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !